Quy định về đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân

26/03/2021 Phạm Tài 0

Thuế thu nhập cá nhân đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các khoản thu của Nhà nước. Theo đó pháp luật cũng có quy định cụ thể về đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân. Đây là vấn đề người lao động nên biết để hoàn thành trách nhiệm nộp thuế tránh bị phạt và truy thu thuế. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.