thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế mới

Thủ tục đổi thẻ bảo hiểm y tế mới từ 1/4/2021

16/03/2021 Phạm Tài 0

Từ ngày 01/04/2021 mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới thay đổi sẽ chính thức được cấp trên toàn quốc. Vậy để việc cấp phát thẻ BHYT mới được thuận lợi trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn đọc chi tiết thủ tục đổi thẻ bảo hiểm tế mới.