Khai bổ sung BHXH người lao động cần lưu ý vấn đề gì?

25/01/2021 Phạm Tài 0

Hiện nay có một thực trạng là doanh nghiệp nợ đóng BHXH cho người lao động. Do đó cơ quan BHXH sẽ chốt sổ quá trình đóng bảo hiểm điến thời điểm doanh nghiệp nộp đủ. Trong khoảng thời gian nợ đóng bảo hiểm người lao động sẽ không được đóng bảo hiểm. Vậy để cập nhật khai bổ sung BHXH của người lao động cần làm những thủ tục gì? Tất cả sẽ được đề cập trong bài viết này