Khai bổ sung BHXH người lao động cần lưu ý vấn đề gì?

Hiện nay có một thực trạng là doanh nghiệp nợ đóng BHXH cho người lao động. Do đó cơ quan BHXH sẽ chốt sổ quá trình đóng bảo hiểm điến thời điểm doanh nghiệp nộp đủ. Trong khoảng thời gian nợ đóng bảo hiểm người lao động sẽ không được đóng bảo hiểm. Vậy để cập nhật khai bổ sung BHXH của người lao động cần làm những thủ tục gì? Tất cả sẽ được đề cập trong bài viết này.

Quy đinh về khai bổ sung BHXH

Ngày 11/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động.

Điều 18 của Nghị định số 115/NĐ-CP nêu rõ:

Truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tại Khoản 4 Điều 89 của Luật BHXH đối với người lao động, người sử dụng lao động trừ các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 122 của Luật BHXH được thực hiện như sau:

1.Các trường hợp truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động, người sử dụng lao động bao gồm:

  • Điều chỉnh tăng tiền lương tháng đã đóng BHXH cho người lao động;
  • Đóng bù thời gian chưa đóng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

Số tiền truy thu, truy đóng BHXH được tính như sau:

a) Đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này số tiền truy thu không phải tính lãi chậm đóng.

Trường hợp sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định điều chỉnh tăng tiền lương tháng đóng BHXH cho người lao động hoặc chấm dứt hợp đồng lao động về nước mới thực hiện truy đóng BHXH thì số tiền truy thu BHXH được tính bao gồm số tiền phải đóng BHXH bắt buộc theo quy định và tiền lãi truy thu tính trên số tiền phải đóng.

b) Lãi suất truy thu được lấy bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề của năm tính truy thu.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Quy trình và thủ tục khai bổ sung BHXH
Quy trình và thủ tục khai bổ sung BHXHảnh minh họa

Thủ tục khai bổ sung BHXH

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 11/11/2015 và các văn bản hương dẫn, đối với đơn vị nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BH thất nghiệp cho người lao động.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng đủ BHXH, BHTN, sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

Như vậy, người lao động sẽ được khai bổ sung BHXH trong trường hợp đơn vị sử dụng lao động đã đóng đủ số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN còn thiếu và tiền lãi chậm đóng theo quy định.

Đơn vị sử dụng lao động lập danh sách đề nghị xác nhận bổ sung quá trình tham gia cho người lao động kèm theo thông báo của cơ quan BHXH (đã trả cho đơn vị tại thời điểm xác nhận sổ BHXH) gửi cơ quan BHXH để được xác nhận bổ sung quá trình đóng.

Trên cơ sở đó, cơ quan BHXH sẽ hoàn tất việc xác nhận bổ sung sổ BHXH và trả lại cho người lao động theo đúng quy định.

Như vậy trong bài viết trên đây kBHXH đã gửi đến bạn đọc những thông tin cập nhật nhất về quy định và thủ tục cần thiết để Doanh nghiệp và người lao động bổ sung khai BHXH để được hưởng đầy đủ quyền lợi từ chế độ bảo hiểm xã hội.

Hy vọng bài viết trên có thể giúp bạn đọc phần nào xử lý được vấn đề mà bạn đang gặp phải.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này!

Chia sẻ bài viết nếu bạn thấy hữu ích nhé:

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*