Khai bổ sung BHXH người lao động cần lưu ý vấn đề gì?

25/01/2021 Phạm Tài 0

Hiện nay có một thực trạng là doanh nghiệp nợ đóng BHXH cho người lao động. Do đó cơ quan BHXH sẽ chốt sổ quá trình đóng bảo hiểm điến thời điểm doanh nghiệp nộp đủ. Trong khoảng thời gian nợ đóng bảo hiểm người lao động sẽ không được đóng bảo hiểm. Vậy để cập nhật khai bổ sung BHXH của người lao động cần làm những thủ tục gì? Tất cả sẽ được đề cập trong bài viết này

Có nên rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần?

Có nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần?

29/10/2020 Phạm Tài 0

Người lao động (NLĐ) khi rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần cũng đồng nghĩa với Việc NLĐ rời bỏ hệ thống Bảo hiểm xã hội (BHXH ). Đây là thực trạng đáng quan tâm hiện nay, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của NLĐ, mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu an sinh xã hội toàn dân của Chính phủ.