Quy định về mức trích tiền lương đóng bảo hiểm xã hội

02/11/2020 Phạm Tài 0

Với mức đóng bảo hiểm xã hội dựa trên cơ sở lương và phụ cấp sẽ đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người lao động. Cách tính mới này đảm bảo nguyên tắc đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít, bình ổn quỹ lương hưu và để đảm bảo tương lai lâu dài cho người lao động.

Có nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần?

29/10/2020 Phạm Tài 0

Người lao động (NLĐ) khi rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần cũng đồng nghĩa với Việc NLĐ rời bỏ hệ thống Bảo hiểm xã hội (BHXH ). Đây là thực trạng đáng quan tâm hiện nay, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của NLĐ, mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu an sinh xã hội toàn dân của Chính phủ.