Bảo hiểm y tế cho trẻ sơ sinh: Chi tiết mức hưởng và thủ tục cấp thẻ BHYT

Bảo hiểm y tế cho trẻ sơ sinh là hình thức bảo hiểm giúp trẻ giảm chi phí khám, chữa bệnh. Như chúng ta đã biết, trẻ sơ sinh có hệ miễn dịch yếu nên thường gặp các bệnh về đường hô hấp, da, viêm phổi,… Vậy mức bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ sơ sinh ra sao? Thủ tục như thế nào? Hãy cùng kBHXH tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

BHYT mang lại lợi ích gì?

BHYT được người dân sử dụng phổ biến hiện nay dùng để giảm chi phí khám, chữa bệnh. Vậy BHYT là gì?

Bảo hiểm y tế là gì?

Theo Khoản 1, Điều 2, Luật bảo hiểm y tế năm 2014 quy định về BHYT như sau:

“Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.”

(Theo Khoản 1, Điều 2, Luật bảo hiểm y tế năm 2014)

Theo đó, BHYT là hình thức bảo hiểm không mang mục đích lợi nhuận do Nhà nước thực hiện. Loại bảo hiểm này bắt buộc với các đối tượng quy định trong Luật bảo hiểm y tế nhằm chăm sóc sức khỏe, giảm thiểu chi phí khám chữa bệnh khi công dân bị bệnh.

Lợi ích của BHYT

Lợi ích của BHYT trong việc khám, chữa bệnh cho trẻ sơ sinh- Ảnh minh họa

BHYT là chính sách xã hội do Nhà nước tổ chức thực hiện, người dân khi tham gia chính sách này sẽ được hưởng các quyền lợi như:

 • Giảm bớt gánh nặng về tài chính cho những công dân bị ốm đau, bệnh tật.
 • Mức hưởng BHYT đối với các đối tượng tham gia được quy định tại Luật bảo hiểm y tế.
 • BHYT chi trả cho nhiều dịch vụ và chi phí y tế.

Như vậy, khi tham gia BHYT, người dân nói chung và những người nghèo và cận nghèo nói riêng sẽ giảm bớt được gánh nặng tài chính khi bị đau ốm, bệnh tật. Vì vậy, đây là hình thức tốt nhất để Nhà nước chia sẻ rủi ro với người dân.

Mức hưởng BHYT cho trẻ sơ sinh

Khi khám, chữa bệnh theo BHYT, trẻ sơ sinh thường khám theo hai trường hợp: đúng tuyến và trái tuyến.

Đúng tuyến

Khám BHYT đúng tuyến là trường hợp khám, chữa bệnh theo đúng nơi được đăng ký trong BHYT. 

Bảo hiểm y tế cho trẻ sơ sinh nằm trong mức đóng BHYT dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Theo đó, căn cứ vào Điểm e, Khoản 3, Điều 12, Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về đối tượng tham gia BHYT:

“3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

e) Trẻ em dưới 6 tuổi;”

(Theo Điểm e, Khoản 3, Điều 12, Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung  năm 2014)

Bên cạnh đó, Điểm a, Khoản 1, Điều 2, Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định như sau:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;”.

(Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 2, Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014)

Như vậy, trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí 100% chi phí khám chữa, bệnh khi đi khám BHYT đúng tuyến.

Trái tuyến

Thăm khám BHYT trái tuyến là người bệnh khám, chữa bệnh không đúng với nơi đã đăng ký trong BHYT nhưng cùng cấp (cùng cấp xã, huyện, tỉnh).

Căn cứ vào Khoản 3, Điều 22, Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014:

“3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

(Theo  Khoản 3, Điều 22, Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014)
Trẻ sơ sinh khám BHYT được hưởng bao nhiêu %- Ảnh minh họa

Theo đó, trẻ sơ sinh khi thăm khám BHYT trái tuyến sẽ được hưởng mức như sau:

 • Tại bệnh viện tuyến trung ương, khi điều trị nội trú, trẻ sơ sinh hưởng 40%
 • Tại bệnh viện tuyến tỉnh, trẻ sơ sinh hưởng 100% có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
 • Tại bệnh viện tuyến huyện, trẻ sơ sinh hưởng 100% từ ngày 01/01/2016.

Tham khảo >> Mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ sơ sinh năm 2021

Thủ tục cấp thẻ BHYT cho trẻ sơ sinh

Để hoàn thành thủ tục cấp thẻ BHYT cho trẻ sơ sinh, cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ chú ý một số điều như sau:

Hồ sơ cấp thẻ BHYT

Căn cứ Điều 6 và Điều 7, Thông tư  liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT năm 2015 quy định như sau:

“Điều 6. Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế

Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi gồm các giấy tờ sau đây:

1. Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định.

2. Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng; trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực. Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh.

Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ thì nộp thêm văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật.

….

5. Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu quy định.

Điều 7. Hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế

Người có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi phải nộp các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 5 Điều 6 Thông tư liên tịch này.”

(Theo  Điều 6 và Điều 7, Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT năm 2015)

Theo đó, khi chuẩn bị hồ sơ yêu cầu cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi, phụ huynh cần chuẩn bị:

 • Giấy đăng ký khai sinh.
 • Giấy chứng sinh.
 • Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ BHYT

Dựa vào Điều 5, Thông tư  liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT năm 2015, nộp các giấy tờ yêu cầu cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi ở UBND cấp xã. UBND cấp xã chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, lập và chuyển hồ sơ cho BHXH cấp huyện để cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi.

Thời gian cấp thẻ BHYT

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 12, Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT năm 2015, kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, trong vòng 10 ngày BHXH cấp huyện tiến hành cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và chuyển cho UBND cấp xã.

>>> Quyền lợi bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và trẻ sơ sinh Xem thêm

Kết luận

Như vậy, bảo hiểm y tế cho trẻ sơ sinh thuộc nhóm do ngân sách Nhà nước đóng. Vì vậy, trẻ sơ sinh được hưởng 100% BHYT (đúng tuyến) mà không mất khoản phí nào. Khi yêu cầu cấp thẻ BHYT cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ chỉ cần chuẩn bị giấy khai sinh, giấy chứng sinh, tờ khai tham gia BHYT. BHYT- bảo vệ và san sẻ khó khăn cho mỗi gia đình Việt Nam. Bài viết mong đem lại thông tin hữu ích cho quý bạn đọc!

TIN LIÊN QUAN

Chia sẻ bài viết nếu bạn thấy hữu ích nhé:

2 bình luận

 1. Bé nhà mình sinh ở Quận Hà Đông, Hà Nội nhưng giấy khai sinh và hộ khẩu tại Ninh Bình vậy mình muốn đăng ký BHYT cho bé tại phường thuộc quận Hà Đông (nơi sinh) thì có được không hay phải đăng ký tại phường- xã nơi có hộ khẩu ạ. Mong được giải đáp ạ. Cảm ơn

  • Cảm ơn Anh Đinh Tuyến đã quan tâm >> Theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 và Khoản 2, Điều 4 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật BHYT, thì UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT cho toàn bộ trẻ em dưới 6 tuổi cư trú trên địa bàn (bao gồm cả thường trú và tạm trú), gửi cơ quan BHXH. Căn cứ danh sách do UBND xã chuyển đến, cơ quan BHXH thực hiện cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

   Như vậy anh hãy liên hệ với UBND xã nơi tạm trú (Hà Đông, Hà Nội) để được hướng dẫn và làm thủ tục đăng ký BHYT cho bé anh nhé. Trân trọng

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*